Masă pensiune completă

Preț/Zi

Masă pensiune completă pentru:

Cantonamente şi acţiuni sportive, de la 85 lei la 100 lei, conform art. 13, al 1, lit.b, din H.G. 1447/28.11.2007 modificată şi actualizată, diferenţiate pe categorii de acţiuni după cum urmează:

Acţiuni de pregătire sportivă şi alte acţiuni sportive desfăşurate în ţară, organizate şi/sau finanţate, după caz de:

  • Cluburile sportive, asociaţiile judeţene şi a Municipiului Bucureşti pe ramură de sport, Direcţiile Judeţene pentru Sport şi Tineret şi Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti;
  • Federaţiile sportive naţionale, alte organizaţii sportive naţionale, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, instituţii publice de nivel naţional.