Toate articolele scrise de uvision

Atentie

ACCESUL CU ANIMALE INTERZIS – atat in spatiile de cazare cat si in locul special de servire a mesei.

ANIMAL ACCESS PROHIBITED – both in the accommodation and in the special places where meals are served.

Declaratii de interese

2022

2021

2020

declarații de avere

2022

2021

2020

Anunturi

Declaratii de avere

2019

2018

2017

2016

Declaratii de interes

2019

 

2018

2017

2016

Informatii De Interes Public

Sinteza principiilor ce rezulta din jurisprudenta CEDO

Programul de lucru al Complexului Sportiv National Izvoru Mureșului este de luni pana joi între orele 8,00 – 16,30 și vineri între orele 8,00 – 14,00.

Accesul la informații de interes public se face în conformitate cu prevederile Legii 544/2001.

Cerere de informații de interes public

Prin informație de interes public se înțelege orice informație ce privește activitățile sau rezultă din activitățile  unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației.(art.2.,lit.b din Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public).

Conform prevederilor art.6( alin3) din Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, solicitarea în scris a informațiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

  1. autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea;
  2. informația solicitată, astfel încât să permită autorității sau instituției publice identificarea informației de interes public;
  3. numele, prenumele și semnătura solicitantului, precum și adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Pentru a facilita primirea de către dvs. a unui răspuns cât mai prompt vă rugăm să completați formularul atașat(Anexa 1) și să-l trimiteți la email: csnizvorumuresului@yahoo.com. sau pe adresa: Complexului Sportiv National Izvoru Mureșului, Str.Principală, nr.1, Loc.Izvoru Mureșului, Jud.Harghita, cod poștal 537356.

Responsabilul cu privire la furnizarea informațiilor de interes public în cadrul Complexului Sportiv National Izvoru Mureșului este Bidasca Elena Irina în calitate de secretar dactilograf din cadrul compartimentului Secretariat și Relații Publice.